Teammitgliedern

Benedek Zsolt – felügyelő
Tóth László – gondnok
Tóth Márta – kántor
Károlyi Lászlóné – pénztáros
Adrián Arnoldné – a számvevőszék elnöke, presbiter
Balla Ferencné – presbiter
Győri Lajos – presbiter
dr. Hatos István – presbiter
Molnár Imre – presbiter
Stinner Zoltán – presbiter
Stinner Lajos – presbiter
Stinner Sándor – presbiter
Szabó Kálmán – presbiter
Szigeti Géza – presbiter
Unger Istvánné – presbiter
Nagy Tibor – jelölő- és szavatszámláló bizottsági tag